แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ F1 Ticket only
เริ่มต้น 7,690 บาท
code รหัสทัวร์ 01Easy F1 Ticket only
เดินทางโดย :
อัพเดทล่าสุด 07/06/17 | view 15797  

รายละเอียด :

สัมผัสความเร็วกับการแข่งขันรถสูตร 1 การันตีความมันส์

กับงานระดับโลก 2017
2017 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

ใจกลางเมืองสิงคโปร์ สนามแข่งกลางคืนใหญ่ที่สุดในเอเชียและแห่งเดียวในโลก
 เลือกชมความมันส์กับตั๋วเข้าชมแต่ละโซนในราคาพิเศษสุดก่อนใครได้ที่นี่หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
15 - 17 กันยายน 2560 - 13 ธันวาคม 2559
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ผู้ใหญ่ 7,190

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ,เครดิตการ์ด 3% 
• ค่าจัดส่งส่งบัตรเข้าชมตัวจริง
หมายเหตุ
1. สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ระหว่างวันที่ 16 -18 ก.ย.59 และใช้งานได้ตามเงื่อนไขของบัตรแต่ละประเภทเท่านั้น 
2. โปรโมชั่น Early bird ระยะเวลาต้องซื้อภายในวันที่ 2 พ.ค.59 เท่านั้น 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับค่าเงินสกุลต่างประเทศ 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง ทางเราจะเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดในโซนที่ลูกค้าต้องการแทน 
5. บัตรเข้าชมการแข่งขัน Formula 1 เมื่อซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เนื่องจากตั๋วแต่ละประเภทมีราคาและเงื่อนไขแตกต่างกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี
6. การรับบัตรตัวจริง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ หากมารับที่บริษัท หรือกรณีเป็น Voucher รับเองที่สิงคโปร์ไม่มีค่าบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ 
2. ชำระเงินเต็มจำนวน 
3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกและห้ามเข้าประเทศสิงคโปร์ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกจัดงาน

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้87 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,405,967 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved